9 محصول
 • آرد جو ارگانیک چهارمحال

  آرد جو ارگانیک چهارمحال

  12,000 تومان
  ویژگی ها
  • وزن خالص: 800 گرم
  • 100% ارگانیک
 • آرد کامل گندم ارگانیک چهارمحال

  آرد کامل گندم ارگانیک چهارمحال

  6,000 تومان
  ویژگی ها
  • وزن خالص: 1 کیلوگرم
  • محصول چهارمحال
 • پودر مالت جو روشن

  پودر مالت جو روشن

  12,000 تومان
  ویژگی ها
  • وزن خالص: 500 گرم
  • محصول چهارمحال
 • آرد کامل جو دوسر چهارمحال

  آرد کامل جو دوسر چهارمحال

  7,500 تومان
  ویژگی ها
  • وزن خالص: 250 گرم
  • محصول چهارمحال
 • پودر عصاره مالت

  پودر عصاره مالت

  14,000 تومان
  ویژگی ها
  • وزن خالص: 250 گرم
  • محصول چهارمحال
 • پودر سبوس برنج چهارمحال

  پودر سبوس برنج چهارمحال

  15,000 تومان
  ویژگی ها
  • وزن خالص: 500 گرم
  • محصول چهارمحال
 • پودر جوانه گندم چهارمحال

  پودر جوانه گندم چهارمحال

  15,000 تومان
  ویژگی ها
  • وزن خالص: 250 گرم
  • محصول چهارمحال
 • آرد سفید همه کاره چهارمحال 35 گلوتن 2 کیلویی

  آرد سفید همه کاره چهارمحال 35 گلوتن 2 کیلویی

  17,000 تومان
  ویژگی ها
  • آرد سفید برای کیک،خمیر پیراشکی و انواع نان