34 محصول
 • پودر عمل آوری نمای گوشت

  پودر عمل آوری نمای گوشت

  15,000 تومان
  ویژگی ها
  • وزن خالص: 100 گرم
 • کاور سوسیس انگشتی 18 میلی متری

  کاور سوسیس انگشتی 18 میلی متری

  12,000 تومان
  ویژگی ها
  • ساخت آلمان
  • طول: 10 متر
  • ساخته شده از پلاستیک
 • کاور سوسیس آلمانی 22 میلی متری

  کاور سوسیس آلمانی 22 میلی متری

  15,000 تومان
  ویژگی ها
  • ساخت آلمان
  • طول: 10 متر
  • ساخته شده از پلاستیک
 • کاور سوسیس کوکتل 28 میلی متری

  کاور سوسیس کوکتل 28 میلی متری

  15,000 تومان
  ویژگی ها
  • ساخت آلمان
  • طول: 10 متر
  • ساخته شده از پلاستیک
 • کاور سوسیس پپرونی 40 میلی متری

  کاور سوسیس پپرونی 40 میلی متری

  18,000 تومان
  ویژگی ها
  • ساخت آلمان
  • طول: 10 متر
  • ساخته شده از پلاستیک
 • کاور کالباس 90 میلی متری

  کاور کالباس 90 میلی متری

  22,000 تومان
  ویژگی ها
  • ساخت آلمان
  • طول: 5 متر
  • ساخته شده از پلاستیک
 • کاور ژامبون 110 میلی متری

  کاور ژامبون 110 میلی متری

  22,500 تومان
  ویژگی ها
  • ساخت آلمان
  • طول: 5 متر
  • ساخته شده از پلاستیک
 • کاور کالباس 50 میلی متری

  کاور کالباس 50 میلی متری

  19,500 تومان
  ویژگی ها
  • ساخت آلمان
  • طول: 5 متر
  • ساخته شده از پلاستیک
 • کاور سوسیس آلمانی 22 میلی متری

  کاور سوسیس آلمانی 22 میلی متری

  15,000 تومان
  ویژگی ها
  • ساخت آلمان
  • طول: 10 متر
  • ساخته شده از پلاستیک
 • کاور کالباس 60 میلی متری

  کاور کالباس 60 میلی متری

  21,000 تومان
  ویژگی ها
  • ساخت آلمان
  • طول: 5 متر
  • ساخته شده از پلاستیک
 • کاور سوسیس کوکتل 35 میلی متری

  کاور سوسیس کوکتل 35 میلی متری

  18,000 تومان
  ویژگی ها
  • ساخت آلمان
  • طول: 10 متر
  • ساخته شده از پلاستیک